Astmapotilaan seurantakäynti
astmahoitajalla
 • Ensimmäinen seurantakäynti 2-3 kk diagnoosista ja ohjauskäynnistä
 • 6 kk käynti lääkärillä – B-lausunto erityiskorvattavista astmalääkkeistä
 • Seuraavat seurantakäynnit astmahoitajalla vuosittain + tarvittaessa

 

 • TAVOITTEET
  • Potilas on motivoitunut sairautensa hoitoon
  • Potilaan astma on mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa
  • Potilas hallitsee sairautensa omahoidon ja -seurannan
   • tarvittaessa kertaa asioita
  • Potilas osaa käyttää inhalaattoreitaan oikein ja hän käyttää lääkkeitään sovitusti
  • Potilaalla on oma PEF-mittari käytössään ja hän osaa tehdä PEF-seurannan oikein
  • Potilas hallitsee astman pahenemisvaiheen hoidon
   • kerrataan pahenemisvaiheen omahoito-ohje
   • milloin lääkäriin?
  • Potilaalla on ajan tasalla oleva hoitosuunnitelma
  • Potilaalla on (tai hän on saamassa) erityislääkekorvattavuus, kun KELA:n   kriteerit täyttyvät
   • huolehditaan B-lausunnon saaminen
   • kotiin uusi KELA-kortti, missä on koodi korvattavista astmalääkkeistä
  • Potilas saa edelleen tietoa potilasjärjestöistä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista ja astmatietopäivästä

Muuta huomioitavaa

 • hoitajan tulisi itse opetella käyttämään erilaisia inhalaattoreita, tilanjatkeita ja muita astman hoitoon liittyviä välineitä
 • hanki niistä demolaitteet, testerit, hygieniasuusuojukset ja kirjalliset potilasohjeet

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin Jatka